1.b klase Mākslas muzejā

SkolaNotikumu apskati

1.b klase Mākslas muzejā

14. aprīlī 1.b klase (klases audzinātāja Signe Strepmane un skolotāja Inguna Alpe) devās uz Mākslas muzeju.

 

Skolēni iepazinās ar muzeju un uzzināja, kā muzejā ir jāizturas. Kopā ar muzeja pedagogu zēni un meitenes apskatīja Rīgas Biržas pamatekspozīcijā redzamos mākslas darbus, pārsprieda to vizuālās un saturiskās vērtības, meklēja sev interesantāko objektu. Ar prieku mūsu pirmklasnieki zīmēja izvēlēto mākslas darbu, pierakstīja autoru un darba nosaukumu.

 

Nākošajā dienā skolēnu aptaujas rezultāti vēstīja, ka vislabāk esot paticis vērot mākslas darbus un zīmēt, taču ir arī paticis muzeja iekārtojums un darbinieces.