Vidusskolēniem top jauns mācību temats par koksnes biorafinēšanu

SkolaAktualitātes

Vidusskolēniem top jauns mācību temats par koksnes biorafinēšanu

VIDUSSKOLĒNIEM TOP JAUNS MĀCĪBU TEMATS PAR KOKSNES BIORAFINĒŠANU

 

Projekta “Skola 2030” ietvaros, sadarbojoties AS “Latvijas valsts meži”, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) un Koksnes ķīmijas institūta speciālistiem, šogad izstrādāti jauni mācību un metodiskie materiāli par koksnes biorafinēšanu, kas aprobēti Rīgas Teikas vidusskolā.

 

Koksnes biorafinēšanas mācību procesā apvienojas gan ķīmijas, gan fizikas, gan tehnoloģiju un ekonomikas discplīnas, un tas ir veidots kā starppriekšmetu temats jaunā mācību satura ietvaros, lai īstenotu  kompetenču pieeju izglītībā. “Šī temata ietvaros skolotājiem ir dota iespēja parādīt skolēniem, kur un kā zināšanas par mežu var pielietot reālajā dzīvē, kā strādā ķīmijā un fizikā apgūtās teorijas, ļaujot skolēniem no dabā iegūtiem resursiem izveidot materiālu, kas var būt inovatīvs un praktiski noderīgs,” skaidro LVM skolu programmu veidotāja Līga Abizāre.

 

Paredzēts šo mācību metodi iestrādāt izglītības materiālos visām vidusskolu 11. klasēm. “Rīgas Teikas vidusskolā to izmēģinājām, bet plānots šo tematu no 2020./2021. mācību gada ieviest arī pārējās Latvijas skolās,” atklāj LU SIIC eksperts kompetencēs balstīta mācību satura izstrādē Kārlis Greitāns. Viņš piebilst, ka skolu gatavības pakāpes īstenot kompetencēs balstītu mācību saturu, īstenot situācijas, kurās kompleksi jārisina dažādi uzdevumi, atšķiras - ir mācību iestādes, kas cenšas šādi strādāt jau vairākus gadus un arvien ir atvērtas jaunām idejām un inovatīvām pieejām, bet citās savukārt nepieciešams papildus izglītot pedagogus, kā strādāt ar jaunajām metodēm. “Runājot konkrēti par šo mācību metodi, sadarbībā ar LVM notiks arī profesionālās pilnveides kursi pedagogiem, kuru ietvaros skolotājiem tiks sniegta visa nepieciešamā informācija, kā ar to strādāt,” sola Kārlis Greitāns.

 

Vairāk informācijas==>

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rE6s7gQtPKI

 

Raksts laikrakstā Diena, 26.febr., 2020==>

Raksts laikrakstā Diena, 26.febr., 2020 (turpinājums)==>

 

https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/305833-atklaj-mezu-no-jauna-lvm-skolu-programmas.htm?fbclid=IwAR1oClHx4kC2c5c8GP52Yt1SLsDRthgz8OUd4AX5xtGCo2mECQcC66k1hzsFoto: ©Dmitrijs Suļžics/F64 Photo Agency