Mārtiņi

SkolaAktualitātes

Mārtiņi
Lai arī situācija valstī nav no priecīgākajām, bet, ievērojot visus valstī un skolā noteiktos ierobežojumus, skolotāji organizē mācību stundas ārā, skolas pagalmā. Sākumskolas skolēni centās godināt latviešu svētkus, Mārtiņdienu, ejot rotaļās un dziedot “Adat, bērni, ko adat”, kurā galvenie varoņi ir vilks un kaza, kas ne tikai ir Mārtiņbērni, bet tie latviešu folklorā apzīmē arī tumsas un gaismas miju, kad rudenī paliek arvien tumšāks un tumšāks. Vilks ir tumsa, kaza -gaisma. Vilka uzdevums ir noķert kazu.
Mūzikas stundā bērni gāja rotaļā, dziedot dziesmu “Kas dimd, kas rīb”, kurā tiek dziedāts par Mārtiņvakara gaidīšanu un svinībām. Rotaļā ejot un dažādas kustības veicot, Mārtiņbērni sadodās roku rokā un veido apli, kas savukārt apzīmē gada ritējumu.
Vizuālās mākslas stundās tapa brīnumskaisti un krāsaini Mārtiņgailīši.