Ziemassvētkus gaidot...

Interešu izglītībaMākslas jomas pulciņi

Ziemassvētkus gaidot...
Keramiķu saime novēl gaišu adventes laiku!

***
Debesu liedagi sniegos,
Pārslas uz zemi krīt.
Ziemassvētki ir ceļā
Pasauli sasildīt.
                (K.Apškrūma)