RTV skolotāju nodarbība MOT projektā

ProjektiMOT

RTV skolotāju nodarbība MOT projektā

27.septembrī skolotāji piedalījās nodarbībā MOT (Norvēģija) projektā.