KiVa programma pret bulingu

ProjektiKiVa

KiVa programma pret bulingu

2023./2024. mācību gadā vairāk kā 60 Latvijas skolas ir pievienojušās KiVa saimei, apņemoties ieviest Turku Universitātē (Somija) izstrādāto KiVa bulinga novēršanas programmu, kas ir pētījumos un pierādījumos balstīta un starptautiski atzīta metodika bulinga izplatības mazināšanai skolu vidē. Arī mūsu skola ir to vidū, kas pievienojās KiVa bulinga novēršanas programmai.
Programmas ietvaros tiks veikts sistemātisks darbs, lai risinātu bulinga gadījumus skolā, novērstu jaunu gadījumu rašanos un mazinātu bulinga radīto negatīvo ietekmi uz sabiedrības kopējo veselību.
Rīgas Teikas vidusskolā 21. septembrī plkst.12.00 skolas svētku laukumā pulcējās vairāk kā 500 skolēni, 20 pedagogi, KiVas komandas pārstāvji un pārstāvji no Valsts kancelejas, lai svinīgi atklātu projekta uzsākšanu.
Atklāšanas pasākums noritēja patīkamā, bērniem interesantā veidā. Pirms pasākuma, bērnu iesaiste pasākuma gatavošanās procesā bija ļoti noderīga, jo jau tad skolotājs ar skolēniem varēja pārrunāt, kādam pasākumam gatavojamies un, ko tas nozīmē.
Skolēnu simboliska parakstīšanās par “365 dienām bez pāridarījumiem” ir lieta, par ko skolēniem var atgādināt ikdienā. Profilakse, intervence un monitorings, kas ir Kivas programmas pamatā, palīdzēs novērst bulingu un efektīvi risināt bulinga gadījumus.
“Mēs parakstāmies par dzīvi bez bulinga!” Tāds bija 1.-6. klašu skolēnu sauklis.

Foto: Valsts kanceleja / Evija Trifanova