"Wir in Europa"

ProjektieTwinning

"Wir in Europa"

31.01.2021. skolēni, kuri mācās vācu valodu, sāka darbu eTwinning projektā “Wir in Europa”.

Projektā piedalījās 11. un 12. klašu skolēni skolēni no Latvijas un Horvātijas skolām, Projekta mērķis – prast iepazīstināt projekta dalībniekus ar savu valsti un iepazīt citu Eiropas valsti, saskatot kopīgo un atšķirīgo. izmantojot kompetenču pieeju mācību saturā. Projekta uzdevums - pašvadīti, izmantojot savu iniciatīvu un radošas idejas, tuvāk iepazīt Eiropas valstis, pašiem skolēniem izstrādājot prezentācijas, mācību online spēles, viktorīnas par savām valstīm par visdažādākām savas valsts tēmām – ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru, sportu, dabu, ievērojamākām vietām u.c., iepazīstinot ar tām dalībvalsts skolēnus, kuriem izveidotie darbi, viktorīnas, spēles jāizpēta, jākomentē, jāzina atbildes uz viktorīnu un uzdevumu jautājumiem. Svarīga loma projektā tika atvēlēta savstarpējai saziņai vācu valodā, paveiktā darba regulāram izvērtējumam un IKT prasmju padziļinātai apguvei. Tika izstrādāts arī projekta logo un galaprodukts e-grāmata.

Kvalitātes sertifikāts==>

Projekta vadītāja vācu valodas skolotāja Helēna Briede.