“Unser Lebensraum: Schule. Stadt. Land”

ProjektieTwinning

“Unser Lebensraum: Schule. Stadt. Land”

No 15.01.2017.- 15.05.2017. RTV pamatskolas skolēni, kuri mācās vācu valodu, H.Briedes vadībā  kopā ar skolēniem no Ungārijas piedalās eTwinning projektā  “Unser  Lebensraum: Schule. Stadt. Land”.

 

Sertifikāts==>