Sveicam Helēnu Briedi ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu iegūšanu!

ProjektieTwinning

Sveicam Helēnu Briedi ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu iegūšanu!

"Wir in Europa" Projektā piedalījās 11. un 12. klašu skolēni skolēni no Latvijas un Horvātijas skolām, Projekta mērķis – prast iepazīstināt projekta dalībniekus ar savu valsti un iepazīt citu Eiropas valsti, saskatot kopīgo un atšķirīgo. izmantojot kompetenču pieeju mācību saturā. Projekta uzdevums - pašvadīti, izmantojot savu iniciatīvu un radošas idejas, tuvāk iepazīt Eiropas valstis, pašiem skolēniem izstrādājot prezentācijas, mācību online spēles, viktorīnas par savām valstīm par visdažādākām savas valsts tēmām – ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru, sportu, dabu, ievērojamākām vietām u.c., iepazīstinot ar tām dalībvalsts skolēnus, kuriem izveidotie darbi, viktorīnas, spēles jāizpēta, jākomentē, jāzina atbildes uz viktorīnu un uzdevumu jautājumiem. Svarīga loma projektā tika atvēlēta savstarpējai saziņai vācu valodā, paveiktā darba regulāram izvērtējumam un IKT prasmju padziļinātai apguvei. Tika izstrādāts arī projekta logo un galaprodukts e-grāmata.

“Träume, die wir erleben möchten”. Projektā piedalījās skolēni, kuri vācu valodu sāka apgūt pavisam nesen; projekta mērķis - uzmundrināt skolēnus koronavīrusa laikā, ļaujot viņiem sapņot par aktivitātēm, ko viņi vēlētos darīt, ja vīrusa nebūtu. RTV skolēni kopā ar Francijas skolēniem aprakstīja savus sapņus, veidoja mācību spēles un, pielietojot biligvālu mācību metodi, veidoja angļu-vācu online krustvārdu mīklas, savstarpēji risinot visus uzdevumus.  Projekta uzdevums bija pierādīt, ka vācu valodu iemācīties nav grūti, ja to mācās, izmantojot kompetenču pieeju mācību saturā. Skolēni pašvadīti, izmantojot savu iniciatīvu un radošas idejas, apguva tēmu “Brīvā laika aktivitātes”, kas saistītas ar mācību programmas apguvi. Svarīgu lomu projektā spēlēja saziņa vācu valodā, IKT prasmju apguve un paveiktā darba regulārs izvērtējums.

Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 49 projekti (58 sertifikāti), kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Projektus īstenoja 47 pedagogi no 33 izglītības iestādēm.

Mūsu skola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu  gan eTwinning projektā "Träume, die wir erleben möchten", gan eTwinning projektā "Wir in Europa".

Tas nozīmē, ka Helēnas Briedes darbs, mūsu skolēnu darbs un mūsu skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī.

Turklāt mūsu projekts tiek izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietā pēc adreses www.etwinning.net.

 

Apsveicam!

Vairāk informācijas: https://etwinning.lv/eql2020-2021_ieguveji/
Attēla autors un avots: Karolina Grabowska no Pexels.com (Creative Commons licence)