Lepojamies un sveicam ar iekļūšanu eTwinning Nacionālās balvas 2019 finālā!

ProjektieTwinning

Lepojamies un sveicam ar iekļūšanu eTwinning Nacionālās balvas 2019 finālā!

 Apsveicam ar iekļūšanu eTwinning Nacionālās balvas 2019 finālā ar projektu „Perfekt zusammen lernen”! 

 

Apsveikums

 

Jūs esat aicināti piedalīties 12. oktobrī  eTwinning Nacionālā konferencē ar sava projekta prezentāciju un eTwinning Eiropas konferencē, kas notiks no 23.-26.oktobrim Kannās, Francijā.

 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+
aktivitāte eTwinning