„Inovatīvas mācīšanas metodes”

ProjektieTwinning

„Inovatīvas mācīšanas metodes”

Starptautisko projektu koordinatore Helēna Briede pedagogu profesionālās kompetences pilnveides izglītības un didaktikas moduļa ietvaros no 2015. gada 17.jūnija līdz 20. jūnijam Jūrmalā piedalījās Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning vēstnieku starptautiskajā seminārā „Inovatīvas mācīšanas metodes”, ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.