"Innovative study methods-key to successful learning in European schools"

ProjektieTwinning

"Innovative study methods-key to successful learning in European schools"

Pēc sekmīgi veikta darba eTwinning projektā skolotājiem "Innovative study methods-key to successful learning in European schools", iegūstot atzinību, projekts tiek slēgts.

  
Projektā
piedalījās Rīgas Teikas vidusskolas matemātikas, dabaszinību un svešvalodu skolotāji.

  
Projekta vadītāja - starptautisko projektu koordinatore Helēna Briede.