eTwinning vēstniece

ProjektieTwinning

eTwinning vēstniece

Rīgas Teikas vidusskolā 2018./2019. m.g. darbojas eTwinning vēstnieceIrina Solončuka.

 

Par Rīgas Teikas vidusskolas dalību Latvijas eTwinning vēstnieku tīklā ==>