eTwinning projekts "Mēs visi mācāmies vācu valodu"

ProjektieTwinning

eTwinning projekts "Mēs visi mācāmies vācu valodu"

Rīgas Teikas vidusskolas 7. klašu skolēni un vidusskolēni, kuri mācās vācu valodu, kopā ar  skolēniem no Ungārijas un  Polijas piedalījās starptautiskā eTwinning projektā "Mēs visi mācāmies vācu valodu".

Projekta mērķis - padziļināt skolēnu zināšanas  vācu valodā, apgūt projekta darba prasmes un iemaņas, iegūt jaunas zināšanas par Ungāriju un  Poliju, to kultūru un tradīcijām, iegūt jaunus draugus.
Projekts notika vācu valodas skolotājas, starptautisko projektu koordinatores Helēnas Briedes vadībā.

Ar iegūto sertifikātu izskatu var iepazīties apakšsadaļā Materiāli par projektiem.