"Berühmte deutsche Persönlichkeiten"

ProjektieTwinning

"Berühmte deutsche Persönlichkeiten"

 Rīgas Teikas vidusskolas 9., 10., 12. klašu skolēni uzsākuši darbu jaunā eTwinning projektā "Berühmte deutsche Persönlichkeiten" ("Slavenas vācu personības").

  
Projekta mērķis - izmantojot interneta un citu pieejamo materiālu resursus, izzināt slavenas vācu personības, izveidojot par tām prezentācijas, viktorīnas, krustvārdu mīklas, spēles, testus. Projekts ir cieši saistīts ar mācību programmu un tās saturu, veidojot ciešu saikni ar citiem mācību priekšmetiem - politiku, literatūru, mūziku, sportu, fiziku, mākslu, angļu valodu un kulturoloģiju.


Projektā piedalās skolēni no Latvijas, Turcijas, Polijas un Itālijas.

  
Projekts notiek Rīgas Teikas vidusskolas vācu valodas skolotājas Helēnas Briedes vadībā.

 

Apliecinājums==>