Youth in Action

ProjektiErasmus+

Youth in Action

Oktobra sākumā angļu valodas skolotāja Irina Solončuka bija apmācībās Holandē par neformālo izglītību un darbu ar jauniešiem caur Erasmus+ programmu Youth in Action.

 

Ļoti intensīvas apmācības par starpkultūru mācībām, jauniešu iniciatīvu, brīvprātīgo darbu un jauniešu projekta veidošanu un iesniegšanu notika trīs dienu laikā. Patiešām jaunas metodes, tādas kā YouthPass, Problem solving, Human Bingo, Task Based activities un Intercultural simulations uzdevumi, bija apgūtas neformālā veidā, kopā strādājot ar aktīviem jauniešu līderiem no 12 valstīm.

 

Tā bija patiešām nozīmīga, interesanta un noderīga pieredze, kura iedvesmoja strādāt radoši un mazliet neformāli, lai sasniegtu mācību mērķus.