“Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.

ProjektiErasmus+

 “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.
Esam uzsākuši darbu Valsts izglītības satura centra īstenotajā Erasmus+ programmas projektā “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.
Mūsu skolas 15 pedagogu komanda šodien piedalījās projekta atklāšanas konferencē, kurā tika ieskicētas gan projekta aktivitātes, gan arī gūta iedvesma turpmākajam darbam šajā ne tik vieglajā laikā. Ir brīži, kad arī mums, pedagogiem, jāapstājas, lai apzinātos, kas ar mums šobrīd notiek, kas notiek mūsu dzīvēs. Pirmās nodarbības mērķis ir reflektēt par profesionālās labklājības aspektiem, stiprinot pašrefleksiju. Vai mēs, pedagogi, spējam kontrolēt savas "laivas" virzienu? Kuros brīžos tas izdodas un kuros neizdodas? Un kāpēc ir tā? Ko varam, ko nevaram mainīt, lai paši justos labāk un līdz ar to arī mūsu skolēni?
Sadarbībā ar vēl 5 Latvijas skolām 2021./2022. mācību gadā palīdzēsim zinātniekiem veidot un aprobēt profesionālās labklājības tiešsaistes programmas saturu, lai mazinātu pedagogu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolā.
Projekta uzmanības centrā būs pedagogu darba vides psiholoģiskie un sociālie aspekti, kas ir saistīti ar profesionālo labklājību un darba rezultātiem. Zinātnieki uzsver un arī mēs ticam, ka šī pieeja palīdzēs uzlabot ne tikai skolas darba un mācību vidi, bet arī veicinās skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanos.
Dalība projekta aktivitātēs paredzēta no 2021. līdz 2023. gadam.
Foto no LU PPMF profesores, Valsts izglītības satura centra vecākās ekspertes Baibas Martinsones konferences prezentācijas.