Kursi Diseldorfā

ProjektiErasmus+

Kursi Diseldorfā

Pamatojoties uz Rīgas Teikas vidusskolas Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu sektorā”, vācu valodas skolotāja Helēna Briede no 14.09.2014.- 20.09.2014. apmeklēja Internacionālās Komunikācijas institūta rīkotos kursus Vācijā Diseldorfā par tēmu „Metodes un to pielietojums. Darba grupu darbs mācību stundās, izmantojot spēļu elementus. Valodu kursu hospitācija – vācu valoda kā svešvaloda”.