ERASMUS+K1

ProjektiErasmus+

ERASMUS+K1

Skolotāju pieredzes apmaiņa Turcijā ERASMUS+K1 ietvaros.

 

2015. gada 19. - 25. aprīlī Rīgas Teikas vidusskolas angļu valodas skolotāja Evita Maculēviča un veselības mācības skolotāja Solvita Melne viesojās Turcijā, Zonguldakas pilsētā, Kilimli sākumskolā. Pieredzes apmaiņas braucienā abas skolotājas vēroja un vadīja stundas, tikās ar citiem skolotājiem, pilsētas mēru, vietējā apgabala izglītības ministru, kā arī iepazina Turcijas kultūrvidi un tradīcijas.