Leipciga - Rīga

ProjektiComenius

Leipciga - Rīga

Laika posmā no 23. līdz 27. martam notika projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija” beidzamā vizīte Leipcigā, kurā mūsu skolu pārstāvēja un darba grupā piedalījās sociālā pedagoģe Dace Lāce. Vizītes mērķis bija turpināt darbu pie projekta laikā izstrādātā bukleta, kurā apkopoti labās prakses piemēri Rīgas un Leipcigas skolās, kā arī pārrunāt organizatoriskos jautājumus projekta noslēguma konferences organizēšanā, kas notiks no 20. līdz 21. maijam Rīgā.

 

Vienā no vizītes dienām Rīgas delegācija viesojās Saksijas reģiona Parlamentā Drēzdenē, kur iepazinās ar Parlamenta deputātu darba kartību.