COMENIUS-Regio

ProjektiComenius

COMENIUS-Regio

Rīgas Teikas vidusskola piedalās COMENIUS-Regio projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija”. Projekts tika uzsākts 2013. gada nogalē un ilgs līdz 2015. gadam un šajā periodā sadarbībā ar Rīgas un Leipcigas partneriem tiks meklēti praktiski risinājumi jauniešu mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.

Teorētisko un zinātnisko bāzi projekta materiālu izveidei nodrošina Latvijas Universitāte un Leipcigas Universitāte. Praktiskā darbība un tās izvērtējums notiek četrās Rīgas skolās un trīs Leipcigas skolās.

 

Projekts aptver trīs darbības virzienus:

  • skolas sadarbība ar vecākiem;
  • lasītprasmju veicināšana skolēniem;
  • profesionālā orientācija un amata apgūšana.

Par projekta aktivitātēm turpināsim informēt.