COMENIUS-Regio

ProjektiComenius

COMENIUS-Regio

2013./2014.mācību gadā tika realizētas vairākas mobilitātes COMENIUS-Regio projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija”.

 

2013.g.decembrī Leipcigā tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte par skolu speciālistu sadarbību ar vecākiem, problemātiku un risinājumiem skolas neapmeklētības prevencijai un skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanai. Projekta  Leipcigas partneri  ir Leipcigas Jaunatnes, ģimenes lietu un izglītības pārvalde, Leipcigas Universitāte, Saksijas izglītības aģentūras Leipcigas nodaļa,  Profesionālās izglītības centrs 7, Leipcigas 16.vidusskola un Leipcigas Keplera ģimnāzija. 

Projekta Rīgas partneri ir RD Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Universitāte, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums un Rīgas Teikas vidusskola.

 

Vizītes laikā Leipcigas partneri iepazīstināja Rīgas pārstāvjus ar reģiona likumdošanu izglītības jautājumos, kā arī reģiona problemātikas galveno aspektu- lielu skaitu (ap 18%) skolu nepabeigušo jauniešu . Izglītības jomas speciālisti ir izstrādājuši dažādus modeļus – kā iesaistīt vecākus bērna skolas un mācību jautājumu risināšanā un kā veidot „piesaisti skolai”.  Rīgas Teikas vidusskolu šajā vizītē pārstāvēja sociālā pedagoģe D.Lāce.

 

Projekta mājas lapa:

http://www.uni-leipzig.de/~schoolsuccess/

 

2014.g.marta mēnesī notika otrā vizīte Leipcigā, kuras mērķis bija skolēnu  lasītprasmes veicināšanas metodika, virzieni un izaicinājumi. Par Rīgas Teikas vidusskolas radošajām veiksmēm, sasniegumiem un grūtībām  lasītprasmes veicināšanā stāstīja latviešu valodas un literatūras skolotājas D.Celmiņa un I.Šūmane. Darbs notika arī Leipcigas grāmatu mesē.