Rīgas Teikas vidusskolas skolēni 5.aprīlī piedalās Ēnu dienā un SkillsLatvia 2023

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības pasākumi

Rīgas Teikas vidusskolas skolēni 5.aprīlī piedalās Ēnu dienā un SkillsLatvia 2023

Ēnu diena

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi,

Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

https://www.enudiena.lv

SkillsLatvia 2023

Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā 4. un 5.aprīlī!

Konkurss pulcē vairāk nekā 120 konkursantus no 31 profesionālās izglītības iestādes Latvijā.

Jaunie profesionāļi divu dienu laikā demonstrēs savas prasmes nozaru ekspertu veidotos darba uzdevumos sešās dažādās nozarēs un 19 prasmju konkursos.

Konkurss ar moto "Uzvar darītājs!" jau sesto reizi atklās labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā!

https://www.viaa.gov.lv/lv/skillslatvia-2023

notiek nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023