"Mans karjeras stāsts"

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības pasākumi

"Mans karjeras stāsts"

9.klašu skolēni ir veiksmīgi aizstāvējuši projekta darbu ,,Mans karjeras stāsts", kurā nebaidījās atklāt savu raksturu un temperamentu.

Skolēni stāstīja par savām interesēm un stiprajām pusēm, atklāja savus talantus, uzsvēra savas vērtības un izvirzītos mērķus, prezentēja savas prasmes un sasniegumus, izvērtēja savu Ēnu dienas pieredzi un interesējošās profesijas, kā arī izpētīja savu profesionālo piemērotību un izvēlēto skolu pēc 9.klases beigšanas, izdarīja secinājumus un izvirzīja ieteikumus sevis pilnveidei.

Visa mācību gada garumā skolēni sevis un savas karjeras izpētei pildīja dažādus uzdevumus un apmeklēja individuālās karjeras konsultācijas pie skolas karjeras konsultantes Kristīnes Zelčas, tāpat mācījās projekta darba izveidi un prezentēšanas prasmes kopā ar sociālo zinību skolotāju Ivetu Skrastiņu.

Fotogalerija