Mans karjeras stāsts

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības pasākumi

Mans karjeras stāsts

9.klašu skolēni veiksmīgi aizstāvējuši projekta darbu ,,Mans karjeras stāsts".

Skolēni stāstīja par savām interesēm un stiprajām pusēm, izpētīja savu raksturu un temperamentu, atklāja savus talantus, uzsvēra savas vērtības un izvirzītos mērķus, prezentēja savas prasmes un sasniegumus, izvērtēja savu Ēnu dienas pieredzi un interesējošās profesijas, kā arī izpētīja savu profesionālo piemērotību un izvēlēto skolu pēc 9.klases beigšanas, izdarīja secinājumus un izvirzīja ieteikumus sevis pilnveidei.

Skolēni sevis un savas karjeras izpētei pildīja dažādus uzdevumus un apmeklēja individuālās karjeras konsultācijas pie skolas karjeras konsultantes Kristīnes Zelčas, tāpat mācījās projekta darba izveidi un prezentēšanas prasmes kopā ar sociālo zinību skolotāju Ivetu Skrastiņu.

Lai izdodas iestāties izvēlētajā mācību iestādē!