“Karjeras atbalsts Rīgas skolās - pieredze un nākotnes ieceres”.

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības pasākumi

“Karjeras atbalsts Rīgas skolās - pieredze un nākotnes ieceres”.
9.novembrī RTU konferenču centrā direktore Guna Pudule, karjeras konsultante Kristīne Zelča un mūsu skolēni Kristena Norveža 11.a un Everts Vugulis 12.a piedalījās konferencē Rīgas skolu karjeras konsultantiem, karjeras atbalsta koordinatoriem un skolu vadībai “Karjeras atbalsts Rīgas skolās - pieredze un nākotnes ieceres”.

Dalījāmies ar savu pieredzi par skolas vadības lomu karjeras atbalsta veicināšanā un, strādājot grupās par karjeras atbalsta nozīmi skolēnu karjeras attīstībā nākotnē, atskatījāmies uz paveikto un ieguvumiem ESF finansētā projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kā arī domājām par iespējām turpināt iesākto.