KAA pasākums vecākiem

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības pasākumi

KAA pasākums vecākiem

 23.martā notika KAA pasākums 9. un 12. klašu vecākiem-

“Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā”

 

Interaktīvās lekcijas mērķis. Piedāvāt vecākiem praktiskas metodes un padomus atbalsta sniegšanā pusaudžiem veiksmīgas karjeras veidošanā.

Lekcijas saturs. Tiek izklāstīti zinātnieku atklājumi par 21. gadsimta bērnu raksturīgajām iezīmēm un to kā šīs iezīmes izmantot karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem.

Pusaudžu posma bērnu vajadzības tiek ilustrētas ar piemēriem no autores intervijām ar skolēniem un vecākiem, karjeras konsultācijām un 2019.- 2020. gadā veiktajām aptaujām.  Pozitīvas sadarbības veicināšanai vecāku - bērnu starpā tiek demonstrēti pusaudžu ieteikumi vecākiem.

Vecākiem tiek sniegti padomi atbalsta sniegšanā bērniem Covid – 19 pandēmijas izraisītajos apstākļos.

Vecākiem tiek demonstrēti digitālie rīki karjeras iespēju izzināšanā un interneta vietnes, kurās iegūstama informācija par karjeras veidošanu. Vecāki tiek iesaistīti diskusijā par attālinātā mācību procesa izmantošanu karjeras izglītības apguvē.

Vecākiem tiek piedāvāti metodiskie materiāli – daudzveidīgas darba lapas - kopīgām ģimenes nodarbībām bērna personības atklāšanā, interešu un dotumu izzināšanā un karjeras perspektīvas veidošanā.

Vecākiem tiek dota iespēja iesaistīties diskusijā par viņiem aktuālām problēmām karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un saņemt konsultanta atbildes uz jautājumiem.

Sasniedzamais rezultāts. Vecāku izpratnes pilnveide par atbalsta sniegšanas iespējām pusaudžiem karjeras veidošanā.

Lekcijas ilgums kopā ar jautājumu – atbilžu daļu1,5 - 2 stundas.

Lekcijas satura autore: Inta Lemešonoka - Dr, paed., karjeras konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle, grāmatas “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā” autore.