Pret COVID-19


Informācija no:  Rekomendācijas | Slimību profilakses un kontroles centrs (spkc.gov.lv) / "Ieteikumi izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid-19 gadījums"Atgriešanās skolā 4.01.-05.01.

Viens Ag paštests (pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem) pirms atgriešanās skolā:

04.01. vakarā mājās (vai īpašos gadījumos 05.01. no rīta mājās vai skolā, ievērojot epidemioloģisko drošību)         

Paštestu veic visi - vakcinēti, pārslimojuši no 7.nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas, nevakcinēti un nepārslimojuši

Ja ir pozitīvs rezultāts, jāziņo izglītības iestādei, jāizolējas un steidzami jāveic apstiprinošais RNS tests.

Ja izglītības iestādē tiek konstatēts pozitīvs paštesta rezultāts, atbilstoši kārtībai tiek noteiktas kontaktpersonas, sarakstu nosūtot uz SPKC. Visa informācija pieejam SPKC: https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas

Liels lūgums visiem sekot līdzi informācijai e-pastā, jo iespējamas arī izmaiņas.

Testēšana Otrajā semestrīs – 05.01 – 30.01.2022.

Nevakcinētiem un nepārslimojušiem skolēniem tiek saglabāts kociņu (RNS) tests ar apvienoto paraugu

Pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie un darbinieki veic 2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie un pārslimojušie no 7.nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas).

5.-7.01. laboratorijas (kociņu) testus neveic

Testēšanu veic 9.01. vakarā mājās un tad 3 nedēļas pēc tālāk norādītā grafika

Laboratorijas paziņo skolām par jauno laboratorijas (kociņu) testu grafiku (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās)

Piegādātie paštesti paredzēti līdz janvāra beigām katram izglītojamajam un izglītības iestādes darbiniekam – 2 paštesti nedēļā

Janvārī būs jauna paštestu piegāde turpmākajam periodam

Nodarbinātiem – 2 Ag paštesti nedēļā. Saskaņā ar skolas grafiku vakcinēto/pāslimojušo personu testēšanai

Vakcinētiem nodarbinātajiem un izglītojamajiem -  kontaktpersonu karantīnas vietā ikdienas paštesti 7 dienu garumā

Obligāti jāveic tests, ja personai parādās slimības simptomi. Izglītības procesā var piedalīties tikai, ja tests ir bijis negatīvs
Joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, ja skolēnam testēšanas dienā nav iespējas ierasties uz noteikto testēšanas datumu.


Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem un darbiniekiem ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu tests NAV jāveic.

Testēšans procesu koordinē izglītības iestāde sadarbībā ar sev piesaistīto laboratoriju, ievērojot drošus apstākļus un ievērojot regularitāti – vienu reizi nedēļā.

Testējamo skolēnu sarakstu sagatavo atbilstoši laboratorijas norādījumiem. Svarīgi pievērst uzmanību:

  • sarakstā iekļauj tikai tos skolēnus, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19,
  • īpaša uzmanība jāpievērš norādāmajiem datiem (personas kods, e-pasta adrese).

Testēšanas rezultātus saņems iepriekš norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā. Pilngadīgs skolēns testa rezultātus varēs apskatīties pats, nepilngadīga skolēna vietā to varēs izdarīt vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji.

Par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm

Ja skolēns ir ieradies no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covd-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 75, viņš nevar doties uz skolu un ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saslimstības  rādītāji ar Covid-19 ir pieejami SPKC tīmekļa vietnē - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Par Covid-19 kontaktpersonu noteikšanu no 21.oktobra

Ārkārtējās situācijas laikā mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nav Covid-19 infekcijas simptomu.

Ministru kabineta 09.09.2021. rīkojumā Nr. 720 ‘’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’’ 3. punktā noteikts, ka Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 ‘’ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’ 194.punkts ārkārtējās situācijas laikā netiek piemērots.

 

Informācija SPKC vietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

 

Pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021.gada 1.septembrim – arī pārējie nepilngadīgie), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus (t. sk. nepiedalās izglītības procesā),  neizmanto sabiedrisko transportu.