Pasaules dzejas diena

BibliotēkaBibliotēkas notikumi

Pasaules dzejas diena

Otrdien,21.martā, atzīmējot Pasaules dzejas dienu, ienākot bibliotēkā, visi tika aicināti norunāt  dzejoli, dzejoļa fragmentu vai tautasdziesmu. Pavisam tika noskaitīti 88 dzejoļi vai tautasdziesmas.

 

Īpašs paldies skolotājām Valijai Paikenai, Aigai Dubro, Vitai Vīksnai, Jekaterinai Aleksejenokai, Ligitai Čerkasovai un Daigai Celmiņai par īpaši atraktīvu dzejas lasījumu.

 

Paldies arī 3.b klases angļu valodas grupai (skolotāja Liena Ziemele) par kolektīvi noskaitīto dzejoli angļu valodā.

 

Attēls: http://threeroomspress.com/authors/poetry/