„Bērnu un jauniešu žūrijas 2019” noslēgums

BibliotēkaBibliotēkas notikumi

„Bērnu un jauniešu žūrijas 2019” noslēgums

Šodien skolas bibliotēkas lasītavā uz noslēguma pasākumu bija sapulcējušies "Bērnu un jauniešu žūrijas 2019" finišētāji.

 

Projekta  „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” rezultāti 

 

Projektu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” mūsu skolā noslēdza 97 dalībnieki: 79 skolēni  un 18 vecāku žūrijas dalībnieki.  

  

Lielākais  projekta  „Bērnu un jauniešu žūrija 2019” ekspertu  skaits         

1.  vieta       3.b klase – 22 eksperti (audz.  Jautrīte Kuzmane) 

2.  vieta       2.b klase – 14 eksperti (audz. Signe Strepmane)

3.  vieta       3.c klase – 8 eksperti (audz. Sigita Mālmane)

 

Visdrosmīgākās  žūrijas  

1.b klase – 5 eksperti  (audz. Solvita Kazaka)      

1.c klase – 2 eksperti  (audz. Iveta Ozoliņa) 

 

Visizturīgākās  žūrijas (visi, kas žūriju uzsāka, to arī pabeidza)

3.c klase – 8 eksperti (audz. Sigita Mālmane)    

4.c klase – 6 eksperti (audz. Inga Murāne)    

 

Visvairāk  izaugušās  žūrijas   

1.  vieta       2.b klase – izaugusi par 9 ekspertiem (audz. Signe Strepmane)

2.  vieta       2.a klase – izaugusi par 5 ekspertiem (audz. Anda Koka)

3.  vieta       4.a klase – izaugusi par 2 ekspertiem (audz. Iveta Zuce)

 

 

Skolotājas, kuras saņem pateicību

Solvita Kazaka- par  mazo lasītāju veiksmīgu iesaistīšanu projektā „Bērnu žūrija 2019”

Jautrīte Kuzmane- par lasītāju veiksmīgu iesaistīšanu projektā „Bērnu žūrija 2019”

Signe Strepmane- par lasītāju veiksmīgu iesaistīšanu projektā „Bērnu žūrija 2019”

Sigita Mālmane- par intereses uzturēšanu skolēnos piedalīties projektā „Bērnu žūrija”

Inga Murāne- par intereses uzturēšanu skolēnos piedalīties projektā „Bērnu žūrija”

Iveta Zuce- par neatlaidību darbā ar „Bērnu žūrijas” dalībniekiem

 

Lai nezūdošs lasītprieks mums visiem arī turpmāk!

Paldies par ieguldīto darbu!

 

Uz tikšanos nākamajā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā!