Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

BibliotēkaBibliotēkas notikumi

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Aicinām visus interesentus piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020.

Pieteikties var klātienē vai e-klasē, rakstot bibiotekārei Ingrīdai Jansonei.

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 grāmatu kolekcija=>>