Viesi mūsu skolā

Atbalsta personālsKarjeras izglītības pasākumi

Viesi mūsu skolā

4.aprīlī skolā viesojās dažādu Eiropas valstu karjeras izglītības speciālisti.

  
Iepazīstinājām viesus ar skolu un karjeras izglītības darbu, kurā aktīvi piedalījās 7.a klases skolēni.