Pareizie un nepareizie ceļi

Atbalsta personālsKarjeras izglītības pasākumi

Pareizie un nepareizie ceļi

9.un 11.klašu skolēni 26.februārī klausījās un diskutēja par pareiziem un nepareiziem ceļiem karjeras izvēlē ar LLU Meža izmantošanas katedras profesoru Dagni Dubrovski.