Trešdiena, 2018. gada 15. augusts
Zenta, Dzelde
Laiks: 17:42
Nākamais zvans: rīt, 7:45
Skolas 65 gadu jubilejas salidojums 2018.gada 23.novembrī.       Skolas 65 gadu jubilejas salidojums 2018.gada 23.novembrī.


Meklēt
 
Zvani
0. stunda
1. stunda
2. stunda
3. stunda
4. stunda
5. stunda
6. stunda
7. stunda
8. stunda
9. stunda
7:45
8:30
9:20
10:10
11:00
11:50
12:40
13:30
14:20
15.05
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
8:25
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:45Lino ziņojumu dēlis

RTV video YouTube vietnē

Skolas himna
Skolas himna:  
Notis (PDF)  |  Teksts (PDF)Sadarbība
Skola2030

ProjektiSkola2030


Esam viena no simts Latvijas skolām, kas projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" piedalās mācību satura aprobācijā.

2017./2018. mācību gadā padziļināti pētām iespēju mācību saturā realizēt caurviju DOMĀŠANA UN RADOŠUMS.

Vīzija par sasniedzamais rezultātu šajā jomā:

Skolēns identificē, analizē, izvērtē situācijas un informāciju un rīkojas:

  • lieto efektīvas problēmrisināšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
  • izmanto ekonomiskā un sociālā konteksta iespējas, mērķtiecīgi radot jaunas idejas un produktus, atrod inovatīvus risinājumus un izpausmes veidus;
  • plāno un īsteno idejas praktiskā darbībā, uzņemoties iniciatīvu un līderību, kad tas nepieciešams;
  • attīsta radošai, uzņēmīgai un kritiski domājošai personībai raksturīgas īpašības, ieradumus un veido jaunus risinājumus rosinošu vidi.

____________

Pirmajā projekta posmā strādājam pie skolēnu LASĪTPRASMES ATTĪSTĪŠANAS

Prasmīgs lasītājs:

  • lasa dažādos mācību priekšmetos piedāvātos tekstus, apliecinot kritiskās un padziļinātās lasīšanas prasmi;
  • atkarībā no teksta apstrādes mērķa izvēlas dažādas lasīšanas stratēģijas;
  • sadarbojoties, izmantojot lasīšanas stratēģijas, veicina savas un grupas biedru domāšanas prasmes;
  • izprot un analītiski vērtē jebkuras modalitātes tekstu, izteiktu ar vārdiem, attēliem, shēmām, tabulām, grafikiem u.tml. drukātā un digitālā formātā;
  • saprot teksta mērķi, nosaka tā atslēgas vārdus un galvenās idejas; – iegūto informāciju, idejas, pārdomas izmanto noteiktiem mērķiem.

____________

1.semestra darba plāns:
Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67553262
E-pasts: rtvs@riga.lv
Twitter: https://twitter.com/Teikas_vsk
Karte
© 2018 Rīgas Teikas vidusskola.