Piektdiena, 2019. gada 22. februāris
Ārija, Rigonda, Adrians
Laiks: 01:00
Nākamais zvans: 7:45


Meklēt
 
Zvani
0. stunda
1. stunda
2. stunda
3. stunda
4. stunda
5. stunda
6. stunda
7. stunda
8. stunda
9. stunda
7:45
8:30
9:20
10:10
11:00
11:50
12:40
13:30
14:20
15.05
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
8:25
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:45Lino ziņojumu dēlis

RTV video YouTube vietnē

Skolas himna
Skolas himna:  
Notis (PDF)  |  Teksts (PDF)Sadarbība
Nāc mācīties1.klasē

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

aa

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00

un

 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Datnes lejupielādei”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie datnēm lejupielādei atrodami Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

a

Neskaidrību gadījumā variet interesēties arī skolas kancelejā pa telefonu 67553262 vai e-pastu rtvs@riga.lv
10.klasēs

 • no 2018./ 2019. mācību gadā uzņemšanas noteikumos ir būtiskas izmaiņas:
  • Konkursa kārtībā uzņem pretendentus, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus;
  • Pretendentu reģistrācija iestājeksāmenam notiks no aprīlī un maijā, iestājpārbaudījums maijā.
  • Pirms iestājpārbaudījuma pretendentam izsniedzām identifikācijas kodu, ko pretendents ierakstīja iestājpārbaudījuma darba lapās;
  • Par iestājeksāmena rezultātiem informējām 5 darba dienu laikā skolas interneta vietnē un pie skolas ziņojumu dēla, norādot identifikācijas kodu;
  • Apliecība par vispārējo pamatizglītību u. c. dokumenti jāuzrāda pēc apliecības saņemšanas.
  • 2018./2019. mācību gadā plānojam uzņemt trīs 10.klases.
  • Detalizēta uzņemšanas noteikumu kārtība un iestājpārbaudījumu programma pielikumā.
 • 2019./2020.gada iestājpārbaudījumu kārtību precizēsim un publiskosim līdz 1.februārimVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai ir 2 varianti:

 • A variantā padziļināti apgūst latviešu valodu un literatūru;
 • B variantā - matemātiku un fiziku.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā sabiedriskajās attiecībās:

 • apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus (tajā skaitā dabaszinības, nevis fiziku, ķīmiju, bioloģiju), priekšmetus ar profesionālu ievirzi (tajā skaitā sabiedriskās attiecības, mārketings, ievads likumdošanā, prezentācijas māksla u.c.);
 • sabiedrisko attiecību programma ir noderīga jebkura virziena studiju programmās, bet īpaši tiem, kuri studēs komunikāciju zinātnes, ekonomiku, jurisprudenci, mākslas un kultūras zinātnes.

Mācību laikā skolēni aizstāv zinātniski pētniecisko darbu vai veido mācību uzņēmumu (SMU).

Skolēniem ir iespējas aktīvi iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā, mākslinieciskās pašdarbības, teātra studijas, sporta, eksakto zinātņu u.c. pulciņos.Visās klasēs

Var pretendēt uz brīvajām vietām visa mācību gada garuma.

Par brīvajām vietām var interesēties skolas kancelejā , zvanot pa telefonu 67553262 , rakstot rtvs@riga.lv,

adrese: Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006.

Datnes lejupielādei:

doc Iesniegums uzņemšanai 1. klasē (.doc, 40 KB)

docx Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (.docx, 48.29 KB)

pdf Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (.pdf, 159.07 KB)

docx Iesniegums par uzņemšanu RTV (2.-9.klase) (.docx, 12.84 KB)

docx Programma "Sabiedriskās attiecības"- apraksts. (.docx, 15.89 KB)

docx Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (.docx, 1.12 MB)

pdf Iekšējie noteikumi - RTV uzņemšanas noteikumi vidusskolā 2018 (.pdf, 172.84 KB)

pdf Uzņemšana vidusskolā -iestājpārbaudījumu kārtība un programma (.pdf, 369.58 KB)

doc Iesniegums uzņemšanai 10.klasē (.doc, 37 KB)
Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67553262
E-pasts: rtvs@riga.lv
Twitter: https://twitter.com/Teikas_vsk
Karte
© 2019 Rīgas Teikas vidusskola.