Ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis
Irmgarde
Laiks: 19:21
Nākamais zvans: rīt, 7:45


Meklēt
 
Zvani
0. stunda
1. stunda
2. stunda
3. stunda
4. stunda
5. stunda
6. stunda
7. stunda
8. stunda
9. stunda
7:45
8:30
9:20
10:10
11:00
11:50
12:40
13:30
14:20
15.05
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
8:25
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:45

RTV video YouTube vietnē

Skolas himna
Skolas himna:  
Notis (PDF)  |  Teksts (PDF)Sadarbība
Nāc mācīties!1.klasē

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

aa

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00

un

 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Datnes lejupielādei”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie datnēm lejupielādei atrodami Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

a

Neskaidrību gadījumā variet interesēties arī skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv


Visās klasēs

Var pretendēt uz brīvajām vietām visa mācību gada garuma.

Par brīvajām vietām var interesēties skolas kancelejā , zvanot pa telefonu 67474065 , rakstot rtvs@riga.lv,

adrese: Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006.Uzņemšana vidusskolā - 10.klasēs

 • uzņemšana vidusskolā notiek konkursa kārtībā,
 • par katra mācību gada uzņemšanas kārtību, iestājpārbaudījumu programmu un mācību programmām informējam skolas mājas lapā ne vēlāk kā no 31. marta.

2019./2020. mācību gada uzņemšanas kārtība bija šāda:

 • Konkursa kārtībā uzņem pretendentus, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus;
 • Pretendentu reģistrācija iestājeksāmenam notika no 24.aprīļa līdz 9.maijam
 • Iestājpārbaudījums notika 11.maijā
 • Pirms iestājpārbaudījuma pretendentam izsniedzām identifikācijas kodu, ko pretendents ieraksta iestājpārbaudījuma darba lapās;
 • Par iestājeksāmena rezultātiem informējām laikā skolas interneta vietnē ( zemāk)
 • dokumentu iesniegšana no 11. jūnija līdz 18. jūnijam.
 • 18.jūnijā plkst. 17.00 uzņemto 10.klašu skolēnu un viņu vecāku informatīva kopsapulce un iepazīšanās ar skolu.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai ir 2 varianti:

 • A variantā padziļināti apgūst angļu valodu un bioloģiju
 • B variantā - matemātiku un fiziku, apgūsts arī matemātisko analīzi un inženiergrafikas pamatus.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā sabiedriskajās attiecībās (SA):

 • apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus un priekšmetus ar profesionālu ievirzi (tajā skaitā sabiedriskās attiecības, mārketings, ievads likumdošanā, prezentācijas māksla u.c.);

 • sabiedrisko attiecību programma ir noderīga jebkura virziena studiju programmās, bet īpaši tiem, kuri studēs komunikāciju zinātnes, ekonomiku, jurisprudenci, mākslas un kultūras zinātnes.

Mācību laikā skolēni aizstāv zinātniski pētniecisko darbu vai veido mācību uzņēmumu (SMU).

Skolēniem ir iespējas aktīvi iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā, mākslinieciskās pašdarbības, teātra studijas, sporta, eksakto zinātņu u.c. pulciņos.

Datnes lejupielādei:

doc Iesniegums uzņemšanai 1. klasē (.doc, 40 KB)

docx Iesniegums par uzņemšanu RTV (2.-9.klase) (.docx, 12.84 KB)

docx Uzņemšnas noteikumi vidusskolā (.docx, 33.94 KB)

docx Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (.docx, 1.12 MB)

doc iesniegums_uz__em__anai_10._klas__.doc (.doc, 39 KB)

docx 10.klašu iestājpārbaudījumu programma (.docx, 17.25 KB)

pdf Mācību programmas 2019 uzņemšana (.pdf, 144.71 KB)
Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67474065
E-pasts: rtvs@riga.lv
Twitter: https://twitter.com/Teikas_vsk
Karte
© 2020 Rīgas Teikas vidusskola.