Trešdiena, 2020. gada 3. jūnijs
Inta, Ineta
Laiks: 14:33
Nākamais zvans: 15:00 (pēc 27 min)


Meklēt
 
Zvani
0. stunda
1. stunda
2. stunda
3. stunda
4. stunda
5. stunda
6. stunda
7. stunda
8. stunda
9. stunda
7:45
8:30
9:20
10:10
11:00
11:50
12:40
13:30
14:20
15.05
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
8:25
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:45

RTV video YouTube vietnē

Skolas himna
Skolas himna:  
Notis (PDF)  |  Teksts (PDF)Sadarbība
Atbalsts pozitīvai uzvedībai

ProjektiAtbalsts pozitīvai uzvedībai


Projekts "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"

22. aprīlis 2013
 
Projekts "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"

Eiropas Sociālā fonda projekts

(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

 

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI (APU)

 

Sākot ar 2013./2014. mācību gada 1. septembri, mūsu skolā uzsākta atbalsta programmas ieviešana drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanai.

Lai kopīgi ieviestu atbalsta programmu skolēniem un jauniešiem, sadarbojas septiņu Latvijas augstskolu pētnieki, docētāji, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Atbalsta programma ļaus izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus un tajā pašā laikā veicinās pozitīvas uzvedības iemaņu attīstību. Tas viss kopumā ir vislielākā motivācija bērna uzvedību vērst uz labu, jo skolēnu mācību grūtības ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām. Palīdzot skolēniem būt sekmīgiem un disciplinētiem, tiek panākta skolas darba kvalitātes uzlabošanās, kas veicina skolas reitinga celšanos un vecāku uzticību skolai.

 

Programmas galvenie mērķi:

Veicināt pozitīvu uzvedību;

Attīstīt emocionālo inteliģenci;

Veicināt lasītprasmi.

 

Programmas sastāvdaļas:

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai skolai);

Sociāli emocionālā audzināšana (visās vecuma grupās);

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (5.-7. klase);

Vecāku līdzdalības veicināšanas programma.

 

Mūsu skolā:

Ir skaidri uzvedības noteikumi;

Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu (CAD);

Skolēni kopā ar skolotājiem mācās uzvedības noteikumus;

Skolēni saņem apbalvojumus par pozitīvo uzvedību;

Visi skolas darbinieki vienoti reaģē uz noteikumu pārkāpumiem.

 

​            


Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67474065
E-pasts: rtvs@riga.lv
Twitter: https://twitter.com/Teikas_vsk
Karte
© 2020 Rīgas Teikas vidusskola.