"Vairo prieku"

SkolaNotikumu apskati

"Vairo prieku"

Mūsu skolā iesākusies labdarības nedēļa, kuras ietvaros izskanējis jau par skolas tradīciju kļuvušais skolas pašdarbības kolektīvu un skolēnu sagatavotais labdarības koncerts "Vairo prieku".

 

Jau vairākus gadus mūsu skolas skolniece Madara Plūme iesaistījusies radošās apvienības jauniešiem "Trepes" aktivitātēs, un šogad mūsu skola ar skolotāju, vecāku, vecvecāku un skolēnu līdzdalību sarūpējusi dāvaniņas Rīgas Sociālā aprūpes centra "Mežciems" vientuļajiem ļaudīm un Krīzes dienas centra "Torņkalns" bērniem un jauniešiem.

 

Koncertā uzstājās meiteņu koris, jauktais koris "Teika", skolotājs Kārlis Ostrovskis ar grupu, deju kolektīvs "Skabardzēni", kā arī sākumskolas un pamatskolas klašu skolēni un viņu draugi bija sagatavojuši individuālos priekšnesumus.

 

Koncerta vadītāju lomās iejutās Kristaps Lūriņš un Dārta Stepānova.

 

Paldies visiem kolektīviem, skolēniem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā!