Skolotāju izbraukuma sēde

SkolaNotikumu apskati

Skolotāju izbraukuma sēde

2014. gada 26. augustā notika skolotāju izbraukuma sēde. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, skolotāji mācījās, strādāja darba grupās un diskutēja!