Skolēnu parlaments izvērtē

SkolaNotikumu apskati

Skolēnu parlaments izvērtē

31.03. Skolēnu parlamenta aktīvie skolēni izvērtē Aerobikas un deju festivālu. Skolas administrācijas pārstāvji pateicās skolēniem par ieguldīto darbu svētku veidošanā, cienājot ar picām. Visi aizrautīgi dalījās iespaidos par festivālu.