Sabiedrisko attiecību lekciju seminārs

SkolaNotikumu apskati

Sabiedrisko attiecību lekciju seminārs

2018. gada 30. novembrī Sabiedrisko attiecību klases apmeklēja lekciju semināru.

 

Šoreiz darba kārtībā bija piedāvātas trīs Riseba vieslektoru vadītas lekcijas. Solveiga Blumberga stāstīja par reklāmas problēmām un iespējām 21. gadsimtā, Anete Hofmane vadīja praktisko nodarbību par komandas darbu kā veiksmīgas sadarbības atslēgu, un noslēgumā par personiskās komunikācijas lomu sabiedriskajās attiecībās pieredzē dalījās Artis Eglītis.

 

Ar cieņu,

SA kolektīvs