Piekļuve savu bērnu COVID – 19 izmeklējumiem

SkolaNotikumu apskati

Piekļuve savu bērnu COVID – 19 izmeklējumiem

Aplūkot un lejupielādēt savu aizbilstamo (tsk. nepilngadīgo bērnu) izmeklējumus ir iespējams dažu sekunžu laikā!

Izmantojot:  https://datamed.lv/

DATAMED nodrošina autentificētās personas aktuālā aizbildņa statusa pārbaudi oficiālajos reģistros, un attiecīgo aizbilstamo personu izmeklējumu datu uzrādīšanu.

DATAMED ir medicīnas diagnostikas informācijas sistēma, arhīvs, kuru vairums medicīnas iestādes izmanto medicīniskās diagnostikas funkciju nodrošināšanai, kā arī lai sniegtu pacientiem piekļuvi to izmeklējumu rezultātiem, aprakstiem. Pacienti tiem var piekļūt drošā veidā, izmantojot internetbanku autentifikācijas rīkus vai medicīnas iestāžu izsniegtos piekļuves rekvizītus.