Pēdējais zvans

SkolaNotikumu apskati

Pēdējais zvans

12.maijā Rīgas Teikas vidusskolā 9. un 12.klašu skolēniem atskanēja pēdējais zvans.


9. un 12 klašu Pēdējā zvana svētki Rīgas Teikas vidusskolā

 

Šogad Rīgas Teikas vidusskolas Pēdējā zvana svētku diena notiks 2017. gada 12.maijā, piektdien. Svētku tradīcija ir skolas ikgadējs pasākums, kurā notiek kopīga pēdējā klases audzinātāja stunda, svētku koncerts un klašu kolektīvu fotografēšanās, pirms eksāmenu sesijas.

 

Rīgas Teikas vidusskolā tradicionāli to organizē vienpadsmito klašu audzēkņi, kuri piedāvā konkrētu svētku tematiku katru gadu. Šogad vienpadsmitās klases piedāvā tēmu: ‘’Uzlecošās zvaigznes’’, tādējādi mēģinot skolas absolventus iedvesmot turpmākajām mācībām, veiksmīgām studijām un karjeras sākumam.

 

Devīto klašu audzēkņiem diena sāksies plkst. 8.30 ar pirmo stundu pie viņu izvēlēta mācību priekšmeta skolotāja, otrās stundas laikā, plkst. 9.20 audzēkņi ir gaidīti skolas koncertzālē kopā ar klases audzinātājiem uz īsu koncertu, trešā stunda, plkst. 10.10 ir pēdējā klases stunda kopā ar klases audzinātāju, kuras laikā tiks apciemoti arī klašu pirmie sākumskolas audzinātāji un iemūžināta klases kolektīva fotogrāfija. Vēlāk plkst. 12.00 devītās klases pievienojas visiem skolas klašu kolektīviem, sagaidot divpadsmito klašu audzēkņus.

 

Divpadsmito klašu skolēni ierodas skolā plkst. 12.00 un veic tradicionālu goda apļa braucienu apkārt skolai ar automašīnām, uzreiz pēc tam, divpadsmito klašu skolēni dodas līdz “skolas absolventu saimes fotogrāfiju atmiņu sienai”, kurā pievieno savu klases kolektīva fotogrāfiju, pēc tam aptuveni plkst. 12.45 sekos svētku koncerts skolas koncertzālē un vēlāk plkst. 13.20 pēdējā mācību stunda kopā ar klases audzinātāju.

 

Relīzes teksts : 11. SA klases kolektīvs