Latvija ir tik stipra, droša un brīva, cik stabilas ir mūsu vērtības, cik garā, gribā, drosmē, viedumā stiprs ir katrs no mums!

SkolaNotikumu apskati

Latvija ir tik stipra, droša un brīva, cik stabilas ir mūsu vērtības, cik garā, gribā, drosmē, viedumā stiprs ir katrs no mums!
Šogad, gaidot Latvijas dzimšanas dienu, Rīgas Teikas vidusskolā tika iedegts gaismas ceļš, skanēja O. Vācieša, I. Ziedoņa, J. Kronberga dzeja, K. Skalbes un S. Žadana (ukraiņu dzejnieka) publicistika, kā arī rakstnieka Jāņa Ūdra emocionālie atmiņu stāsti, un pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal dimdēja ierindas skates stingrie soļi un latviskās dziesmas.
Bet patriotiskās nedēļas izskaņā jestri izdejojām 104 deju soļus Latvijai.
Neizpalika arī pašu sarūpētais, gatavotais svinīgais mielasts.
Ar mīlestību, sirsnību un pateicību tika piepildīta šī nedēļa.
Paldies visiem svētku pasākumu organizētājiem!
Paldies skolotājai Daigai Celmiņai! Paldies Paulai Elizabetei Sirmajai! Paldies deju skolotājai Rūtai Laucei, paldies Ievai Vētrai un Solvitai Melnei!
Paldies mūsu brašajiem vidusskolas puišiem par tehnisko atbalstu! Paldies visiem tehniskajiem darbiniekiem un dārzniecei Aldai Ketlerei! Paldies visiem klašu audzinātājiem, ģimenēm un arī pašiem dejotājiem un visiem svētku pasākumu dalībniekiem!
Latvija - tie esam mēs! <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t26/1.5/16/1f1f1_1f1fb.png" border="0" alt="