Labo darbu nedēļa

SkolaNotikumu apskati

Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļas PALDIES skolotājiem un viņu klasēm no Māras Bitnieces un skolas administrācijas!

 

Paldies I.Zucei un 3.b, D.Lācei un 5.c, I.Lazdiņai un 4.c, D.Jarockai un 9.b, E.Kruzai un 6.a, E.Augustānei un 1.a, M.Laganovskai un 3.c,  D. Stonei un 7.b.

 

Nākošajā nedēļā darbs skolas teritorijā turpināsies! Māra Bitniece gaida palīgus!

Paldies!

Solvita Melne