Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, darba kolektīva vai izglītības iestādes atbildīgā persona.

SkolaNotikumu apskati

Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, darba kolektīva vai izglītības iestādes atbildīgā persona.

Ja ziņu par to, ka esi saskāries ar Covid-19 pacientu, saņem ātrāk no kāda cita, nevis skolas, esi atbildīgs - paliec mājās un informē par to savu klases audzinātāju!

Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts paziņojumu par kontaktpersonas statusa piešķiršanu saņem E-veselības portālā. Ja esi saņēmis no kāda cita ziņu (skola), ka esi kontaktpersona, sazinies pats ar ģimenes ārstu un rīkojies tā, kā ģimenes ārsts būs norādījis!

Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.

Mājas karantīnu kontaktpersona var pārtraukt tikai ar ģimenes ārsta atļauju. Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 testu ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts un ārsts atļāvis atgriezties ikdienas gaitās.

Skolā skolēns pēc karantīnas atgriežas ar ģimenes ārsta atļauju (zīme, izziņa) un negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Mājas karantīnu nepiemēro personai, kam ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts. Šo personu pienākums ir sazināties ar savu ģimenes ārstu un nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu, un, ja tests ir pozitīvs, ievērot izolācijas nosacījumus. Līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai persona ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu turpina darbu, turpina mācības klātienē, visās skolas telpās lietojot sejas masku.