Karjeras izglītības atbalsta centra atklāšana

SkolaNotikumu apskati

 Karjeras izglītības atbalsta centra atklāšana

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu Karjeras izglītības atbalsta centra atklāšana un seminārs “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai”

Programma:

12.30 – ierašanās Rīgas Teikas vidusskolā, Karjeras izglītības atbalsta centra apskate.

13.00 – Pasākuma atklāšana Rīgas Teikas vidusskolas aktu zālē (skolas direktore, pasākuma vadītāja)

Uzrunas:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka

Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Ināra Punkstiņa

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes vadītājs Ivars Balamovskis

Īsa informācija par Karjeras izglītības atbalsta centru (karjeras izglītības metodiķi)

13.30 Semināra “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai” ievads - VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja I. Punkstiņa

13.40 Vadlīnijas KAA īstenošanai:

Projekts kā iespēja - VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte L. Kapteine

KAA īstenošanas ietvars izglītības politikā Latvijā - VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte R. Burceva

KAA sistēmas izveide un uzturēšana - VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte L. Kapteine

KAA sistēmas ilgtspēja - VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte I. Randere

15.00 KAA īstenošanas aptauju rezultāti - VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja I. Punkstiņa

Projekta finansējums un dokumentācija VIAA Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja L. Kobitjeva

Jautājumi un atbildes

PKK izstrādāto metodisko materiālu izstāde, sarunas

Pasākumu vada Indra Vilde, RD IKSD Iekšējās komunikācijas vadītāja