Ēnu diena 2016-skaitļos

SkolaNotikumu apskati

Ēnu diena 2016-skaitļos

Pie aktīvākajām skolām TOP 10 - arī Rīgas Teikas vidusskola!

 

 

 

www.jal.lv-Augusi jauniešu interese par IKT nozarēm-Ēnu diena 2016 skaitļos

 

Statistika par Ēnu dienu RTV 2016.gadā==>