„Doma izgaismo vārdu”

SkolaNotikumu apskati

„Doma izgaismo vārdu”

Apsveicam 5.c. klases skolnieci Rozi Aleksu Bogdani kā Latvijas bērnu un  jauniešu literārā  konkursa „Doma izgaismo vārdu”  laureāti.

 

Ceturto gadu Valkas novada literārā apvienība  sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi rīkoja konkursu jaunajiem literātiem . Konkursa mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, veicināt radošās domas attīstību, rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs.

 

Roze Aleksa konkursā piedalījās ar savu grāmatu ”Zaļš.  Leģenda par zaļu”.  Priecājamies par Rozes Aleksas sasniegumu un novēlam radošus panākumus arī turpmāk!