Noteikumi par uzvedību un dalību stundās attālinātajā mācību procesā

SkolaAktualitātes

Noteikumi par uzvedību un dalību stundās attālinātajā mācību procesā
Mācību stundas procesā tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu, atbilstoši  skolotāja pieprasījumam, mikrofoni tiek ieslēgts pēc skolotāja pieprasījuma
Tiešsaistes stunda sākas noteiktā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs
Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā atzīmējumu “n” un ierakstu uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaistes stundā
Atbilstoši konkrētās mācību stundas skolotāja prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un iesūtīšanas noteiktajā termiņā “n” no žurnāla var tikt izņemts
Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās konkrētajā mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam
Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi
Skolēnam nav atļauts veikt stundas video ierakstu.
Skolēns pārdomā savu tiešsaistes fonu telpā – kādu ziņu par sevi nodod klases biedriem un skolotājam
Ēšana stundas laikā nav pieļaujama