"Radi Rotājot"

Interešu izglītībaMākslas jomas pulciņi

"Radi Rotājot"

Aizvadītajā 2019./2020.m.g., kā nozīmīgs notikums bija mūsu mākslas jomas pulciņu piedalīšanās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā - izstādē ''Radi rotājot'', kur tapa ne mazums skaistu, košu un dzīvespriecīgu mākslas darbu.

Prieks par rezultātiem un apbalvošanu neizpalika!


Paldies skolotājām Dacei Vecozolai un Mārai Staltmanei